Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Entlediganden och nomineringar

 1. Återbesättande av uppdragen som ersättare i Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige och ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB efter Martin Lundin (SD)
  Dnr 2015/00241 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 77/2015
            b) Avsägelse

 2. Nominering till uppdraget som ledamot i Miljönämnden östra Skaraborg efter Martin Lundin (SD)
  Dnr 2015/00298 102
  Bilaga a) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 13/2015

 3. Entledigande av Martin Andersson (MP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden
  Dnr 2015/00283 101
  Bilaga a) Avsägelse

 4. Entledigande av Patrik Haller (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2015/00284 101
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Conny Nielsen (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2015/00311 101
  Bilaga a) Avsägelse

 6. Entledigande av Tomas Ödeslätt (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2015/00327 101
  Bilaga a) Avsägelse

 7. Entledigande av Tomas Ödeslätt (M) från uppdragen som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden och god man vid lantmäteriförrättningar
  Dnr 2015/00360 101
  Bilaga a) Avsägelse

 8. Entledigande av Lena Moritz från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ekehagens forntidsby AB
  Dnr 2015/00330 101
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies