Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Punkterna 11-14

 1. Revidering av Skaraborgs kommunalförbunds förbundsordning
  Dnr 2015/00329 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 191/2015
            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-09-15
            c) Skaraborgs kommunalförbund § 15/2015
            d) Förslag till ny förbundsordning

 2. Revidering av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs förbundsordning
  Dnr 2015/00301 450
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 192/2015
            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-08-27
            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 9/2015
            d) Förslag till ny förbundsordning

 3. Renhållningstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2016
  Dnr 2015/00230 356
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 193/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-03
            b) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 6/2015
            c) Förslag till taxa

 4. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
  Dnr 2015/00296 406
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 194/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04
            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 9/2015
            d) Förslag till ändrad taxa
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies