Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Punkterna 16-20

 1. Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
  Dnr 2015/00297 406
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 196/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04
            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 12/2015
            d) Förslag till taxa

 2. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
  Dnr 2015/00385 346
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 197/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-14
            c) Tekniska nämnden § 80/2015
            d) Förslag till ändrad taxa

 3. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
  Dnr 2015/00393 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 198/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 58/2015

 4. Ändring av avgifter vid Ekehagens forntidsby år 2016
  Dnr 2015/00395 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 199/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 60/2015

 5. Ändring av avgifter vid Falbygdens museum
  Dnr 2015/00394 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 200/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 59/2015
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies