Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Punkterna 21-23

 1. Taxa för uthyrning av Ållebergsgymnasiets lokaler
  Dnr 2015/00406 640
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 201/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-15
            c) Barn- och utbildningsnämnden § 71/2015
            d) Förslag till taxa

 2. Upprättande av vattenskyddsområde i Kättilstorp och Åsarp
  Dnr 2015/00305 422
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 205/2015
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-09-25
            c) Tekniska nämnden § 68/2015
            d) Samrådsredogörelse

 3. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2015
  Dnr 2015/00377 100
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 206/2015
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-09-24
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies