Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 7-10

 1. Revidering av pensionsriktlinjen
  Dnr 2015/00276 024
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 216/2015
            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2015-06-01
            c) Förslag till reviderad pensionsriktlinje

 2. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2014 för de kommunala bolagen
  Dnr 2015/00363 107
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 217/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-08-24

 3. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2014 för Ekehagens Forntidsby AB
  Dnr 2015/00509 107
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 218/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-28

 4. Ansökan från Påverås-Marka fiberekonomisk förening om kommunal borgen
  Dnr 2015/00468 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 222/2015
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-01
            c) Ansökan

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies