Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 12-13

 1. Kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport för år 2015
  Dnr 2015/00454 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 224/2015
            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-10-21
            c) Direktionen för Skaraborgsvatten § 12/2015
            d) Delårsrapport år 2015
            e) Revisorernas bedömning
            f) PWC:s granskningsrapport

 2. Ändring av taxa för felparkeringsavgifter
  Dnr 2015/00462 315
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 225/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-12
            c) Tekniska nämnden § 92/2015
            d) Förslag till ändrad taxa

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies