Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 14-17

 1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2016
  Dnr 2015/00549 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag

 2. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2016
  Dnr 2015/00504 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 227/2015
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-20

 3. Återbesättande av uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden efter Mantas Mazeitavicius (SD)
  Dnr 2015/00458 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 140/2015
            b) Avsägelse

 4. Entledigande av Ingrid Martens (C) från uppdraget som förste vice ordförande i socialnämnden
  Dnr 2015/00525 101
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies