Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 9-10

 1. Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
  Dnr 2015/00555 706
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 240/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-11-23
            c) Socialnämnden § 90/2015
            d) Utredningssekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-26
            e) Förslag till nya avgifter

 2. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Jonas Karlsson (S)
  Dnr 2015/00602 115
  Bilaga a) Skrivelse från Skaraborgs tingsrätt
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies