Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Punkterna 5-7

 1. Ändring av internräntan
  Dnr 2015/00464 040
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2015
  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-20

 2. Tomtpris för Skattegården, Stenstorp, år 2016
  Dnr 2015/00524 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2015
  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-11-03

 3. Renhållningsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
  Dnr 2015/00517 406
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 235/2015
            b) Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 2015-11-11
            c) Delegationsprotokoll 2015-10-23
            d) Förbundschefens tjänsteutlåtande 2015-10-21
            e) Dom från Vänersborgs tingsrätt
            f) Avfallsplan 2011–2020
            g) Föreskrifter om avfallshantering
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies