Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Punkterna 11-16

 1. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal
  Dnr 2015/00571 250
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 24/2016
            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                             2015-11-23 med bilaga

 2. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Jonas Karlsson (S)
  Dnr 2015/00602 115
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 176/2015
            b) Skrivelse från Skaraborgs tingsrätt

 3. Entledigande av Ida Bengtsson (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2015/00623 101
  Bilaga a) Avsägelse

 4. Entledigande av Ida Bengtsson (KD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
  Dnr 2016/00014 101
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2016/00015 101
  Bilaga a) Avsägelse

 6. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som 2:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden
  Dnr 2016/00016 101
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies