Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Punkterna 7-9

 1. Ansökan från samfällighetsföreningen Fågeluddens VA om kommunal borgen för byggnadskreditiv
  Dnr 2015/00588 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 9/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-01
            c) Ansökan

 2. Ansökan från barn- och utbildningsnämnden om justering av kostnad för moduler vid Kinnarps förskola
  Dnr 2015/00595 040
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-02
            c) Barn- och utbildningsförvaltningen § 111/2015

 3. Förslag till bildande av naturreservatet Mössebergs östsluttning i Falköpings kommun
  Dnr 2013/00286 265
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2016
            b) Kommunekologens tjänsteutlåtande 2015-11-20 med bilagor
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies