Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Revideringar ärenden 13-18

 1. Revidering av kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente
  Dnr 2016/00037 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 55/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 50/2015

 2. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
  Dnr 2016/00038 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 56/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Kultur- och fritidsnämnden § 87/2015

 3. Revidering av räddningsnämndens reglemente
  Dnr 2015/00651 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Räddningsnämnden § 58/2015

 4. Revidering av socialnämndens reglemente
  Dnr 2015/00575 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-20
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Socialnämnden § 92/2015

 5. Revidering av tekniska nämndens reglemente
  Dnr 2016/00039 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 59/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Tekniska nämnden § 4/2016

 6. Revidering av valnämndens reglemente
  Dnr 2016/00036 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 60/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Valnämnden § 2/2015
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies