Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Entlediganden och anmälningsärenden

 1. Entledigande av Mattias Lindgren (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2016/00134 101
  Bilaga a) Avsägelse

 2. Entledigande av Mattias Lindgren (MP) från uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
  Dnr 2016/00135 101
  Bilaga a) Avsägelse

 3. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4 2015
            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 2015
            c) Kommunrevisionens granskning av löner
            d) Kommunstyrelsen § 50/2016
            e) Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av offentlighetsprincipen                   och registrering av handlingar
            f) Kommunstyrelsen § 51/2016
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies