Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 11 och 12

 1. Ombudgetering av resultat och investeringar från år 2015 till år 2016
  Dnr 2016/00105 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 87/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-03-07

 2. Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor
  Dnr 2015/00463 730
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-02-29
            c) Förslag till reglemente

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies