Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Punkterna 14-17

 1. Försäljning av del av fastigheten Smeden 13 på Trädgårdsgatan 27, Falköping
  Dnr 2016/00130 253
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2016-03-02
            c) Köpekontrakt

 2. Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera
  Dnr 2016/00146 250
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Stadsbyggnadschefen tjänsteutlåtande 2016-03-11
            c) Avtal

 3. Upphävande av taxa för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår inom trafikerade ytor
  Dnr 2016/00089 316
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-16
            c) Tekniska nämnden § 127/2015
            d) Taxan

 4. Framställan från Falköpings Hyresbostäder AB om utökad borgensram för dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
  Dnr 2016/00123 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-02-26

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies