Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 18-23

 1. Redovisning av obesvarade motioner april 2016
  Dnr 2016/00164 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-03-17

 2. Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2016–2018
  Dnr 2016/00069 026
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-02-03
            c) Jämställdhets- och mångfaldsplan

 3. Val av ombud vid årsmötet med nätverket Sverige Emilia-Romagna, SERN
  Dnr 2015/00431 102
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 195/2015

 4. Återbesättande av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Mattias Lindgren (MP)
  Dnr 2016/00135 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 48/2016

 5. Entledigande av Viktor Hansson (SD) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2016/00168 101
  Bilaga a) Avsägelse 2016-03-15

 6. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Slutrapporten från ungdomsenkäten LUPP – Ung i Falköping år 2015
            b) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2015-11-26, 2016-01-14, 2016-02-11                   och 2016-03-10
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies