Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 10-15

 1. Ansökan från Borgunda byanäts ekonomiska förening om borgen för bredbandsutbyggnad
  Dnr 2016/00254 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 146/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 29
            c) Ansökan

 2. Återbesättande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Viktor Hansson (SD)
  Dnr 2016/00168 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 82/2016

 3. Entledigande av Helena Wigh (SD) från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen
  Dnr 2016/00294 101
  Bilaga a) Avsägelse

 4. Entledigande av Lilian Odh (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden
  Dnr 2016/00297 101
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Cathrine Croona (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2016/00323 023
  Bilaga a) Avsägelse
 6. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                       vissa funktionshindrade, kvartal 1 2016
            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 2016
            c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-05-12
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies