Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 29 augusti 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Erik Kyrkander (V) om kommungemensamt ägande av tankstationerna för biogas
  Dnr 2015/00626 392
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 152/2016
            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2016-05-26
            c) Kommunstyrelsen § 46/2016
            d) Motionen

 5. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) och Sonja Eriksson (SD) om att avsluta engagemanget i Miljö-samverkan östra Skaraborg och inrätta en miljönämnd i kommunen
  Dnr 2016/00044 400
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 153/2016
            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2016-05-26
            c) Kommunstyrelsen § 77/2016
            d) Motionen

 6. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om ekonomisk beräkning och redovisning för invandring, mångkultur och integration i Falköping
  Dnr 2016/00047 130
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 154/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-22
            c) Kommunstyrelsen § 78/2016
            d) Motionen

 7. Reglemente för kommunfullmäktiges demokratiberedning
  Dnr 2016/00328 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 156/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-06-13
            c) Förslag till reglemente

 8. Handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköping och Tidaholms kommuner 2016–2019
  Dnr 2015/00618 171
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 157/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-06-09
            c) Förslag till handlingsprogram

 9. Flytt av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2016/00260 816
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 158/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-06-13
            c) Barn- och utbildningsnämnden § 46/2016
            d) Kultur- och fritidsnämnden § 25/2016

 10. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport för år 2015
  Dnr 2016/00274 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 161/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-08
            c) Delårsrapporten med bilagor

 11. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2015
  Dnr 2016/00273 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 162/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-08
            c) Årsredovisningen med bilagor

 12. Återbesättande av uppdraget som ledamot i demokratiberedningen efter Helena Wigh (SD)
  Dnr 2016/00294 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 95/2016

 13. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Lilian Odh (M)
  Dnr 2016/00297 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 96/2016

 14. Entledigande av Krister Sjölin (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
  Dnr 2016/00351 023
  Bilaga a) Avsägelse

 15. Entledigande av Anna Bendefors (M) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2016/00371 023
  Bilaga a) Avsägelse

 16. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-08-11
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies