Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Flytt av fritidsgårdsverksamheten

 1. Flytt av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2016/00260 816
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 158/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-06-13
            c) Barn- och utbildningsnämnden § 46/2016
            d) Kultur- och fritidsnämnden § 25/2016

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies