Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 12-16

 1. Återbesättande av uppdraget som ledamot i demokratiberedningen efter Helena Wigh (SD)
  Dnr 2016/00294 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 95/2016

 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Lilian Odh (M)
  Dnr 2016/00297 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 96/2016

 3. Entledigande av Krister Sjölin (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
  Dnr 2016/00351 023
  Bilaga a) Avsägelse

 4. Entledigande av Anna Bendefors (M) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2016/00371 023
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-08-11
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies