Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 10-15

 1. Återbesättande av uppdraget som ledamot i demokratiberedningen efter Helena Wigh (SD)
  Dnr 2016/00294 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 108/2016

 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Krister Sjölin (S)
  Dnr 2016/00351 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 110/2016

 3. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna Bendefors (M)
  Dnr 2016/00371 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 111/2016

 4. Entledigande av Marie Leward-Westin (MP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden
  Dnr 2016/00386 101
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Dennis Essgren (SD) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden
  Dnr 2016/00388 101
  Bilaga a) Avsägelse

 6. Entledigande av Fathi Sheekhusen (KD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2016/00397 101
  Bilaga a) Avsägelse

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies