Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Mötets öppnande och upprop

  1. Val av protokollsjusterare

  2. Allmänhetens frågestund

  3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies