Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Nya föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

 1. Nya föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
  Dnr 2016/00390 706
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 190/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-09-02
            c) Socialnämnden § 78/2016
            d) Socialnämndens beslutsunderlag
            e) Förslag till nya föreskrifter med markerade förändringar

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies