Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 8-12

 1. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2016
  Dnr 2016/00424 100
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 198/2016
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-09-22

 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Marie Leward-Westin (MP)
  Dnr 2016/00386 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 124/2016

 3. Entledigande av Katarina Thunander (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2016/00421 023
  Bilaga a) Avsägelse

 4. Entledigande av Hanna Nord (S) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2016/00429 023
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Dom från Vänersborgs tingsrätt om överklagande av detaljplanen för kvarteret Diamanten

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies