Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 19 december 2016 klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

Kultur- föreningsledar- och idrottsstipendierna samt folkhälsopriset delas ut klockan 18:30

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag
  Dnr 2016/00239 831
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2016
            b) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-11-11
            c) Kommunstyrelsen § 127/2016
            d) Motionen

 5. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
  Dnr 2016/00444 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 225/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-10-10
            c) Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar

 6. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning
  Dnr 2016/00469 040
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 226/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-25
            c) Förslag till reviderade riktlinjer
            d) Nuvarande riktlinjer

 7. Riktlinjer för internkontroll
  Dnr 2016/00467 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 227/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-21
            c) Förslag till riktlinjer
            d) Nuvarande reglemente

 8. Ändrad tidpunkt för inbetalning av särskild medlemsinsats till Kommuninvest år 2016
  Dnr 2016/00489 049
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 231/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-11-03

 9. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun år 2017
  Dnr 2016/00487 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-11-14
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 68/2016

 10. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport för år 2016
  Dnr 2016/00476 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-10-31
            c) Direktionen för Tolkförmedling Väst § 245/2016
            d) Delårsrapporten
            e) Granskningsrapporten

 11. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2017
  Dnr 2016/00494 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 237/2016
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-11-04

 12. Återbesättande av uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Ingrid Martens (C)
  Dnr 2016/00473 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 150/2016

 13. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur och fritidsnämnden efter Sören Rafstedt (M)
  Dnr 2016/00482 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 151/2016

 14. Entledigande av Julia Björck (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2016/00525 101
  Bilaga a) Avsägelse

 15. Entledigande av Julia Björck (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, Falköpings Hyresbostäder AB och astighetsaktiebolaget Mösseberg
  Dnr 2016/00519 101
  Bilaga a) Avsägelse

 16. Entledigande av Karin Johansson från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB
  Dnr 2016/00556 101
  Bilaga a) Avsägelse

 17. Entledigande av Sara Cronholm från uppdraget som ersättare för överförmyndaren
  Dnr 2016/00569 101
  Bilaga a) Avsägelse

 18. Entledigande av Christina Johansson (KD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2016/00578 101
  Bilaga a) Avsägelse

 19. Entledigande av Erik Kyrkander (V) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2016/00577 101
  Bilaga a) Avsägelse

 20. Val till nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg
  Dnr 2016/00531 102
  Bilaga a) Valberedningen § 1/2016

 21. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag
  Dnr 2016/00532 102
  Bilaga a) Valberedningen § 2/2016

 22. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2016/00533 102
  Bilaga a) Valberedningen § 3/2016

 23. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2016/00534 102
  Bilaga a) Valberedningen § 4/2016

 24. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2016/00535 102
  Bilaga a) Valberedningen § 5/2016

 25. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2016/00536 102
  Bilaga a) Valberedningen § 6/2016

 26. Val av ombud vid årsmötet med den ideella föreningen Det finns bruk för alla
  Dnr 2016/00537 102
  Bilaga a) Valberedningen § 7/2016

 27. Val till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden – förslag
  Dnr 2016/00538 102
  Bilaga a) Valberedningen § 8/2016

 28. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
  Dnr 2016/00539 102
  Bilaga a) Valberedningen § 9/2016

 29. Val av ombud vid Falköping Nu:s föreningsstämmor
  Dnr 2016/00540 102
  Bilaga a) Valberedningen § 10/2016

 30. Val av revisor till Falköping Nu
  Dnr 2016/00541 102
  Bilaga a) Valberedningen § 11/2016

 31. Val av ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor
  Dnr 2016/00542 102
  Bilaga a) Valberedningen § 12/2016

 32. Val av ombud vid årsmötet med Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
  Dnr 2016/00543 102
  Bilaga a) Valberedningen § 13/2016

 33. Val till styrelsen för Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond
  Dnr 2016/00544 102
  Bilaga a) Valberedningen § 14/2016

 34. Val av kassör för Stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond
  Dnr 2016/00545 102
  Bilaga a) Valberedningen § 15/2016

 35. Val av kassör för Stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
  Dnr 2016/00546 102
  Bilaga a) Valberedningen § 16/2016

 36. Val av kassör för Stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond
  Dnr 2016/00547 102
  Bilaga a) Valberedningen § 17/2016

 37. Val av nämnden för Stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
  Dnr 2016/00548 102
  Bilaga a) Valberedningen § 18/2016

 38. Val av ombud vid årsmötet med Sweden Emilia Romagna Network, SERN
  Dnr 2016/00549 102
  Bilaga a) Valberedningen § 19/2016

 39. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                   vissa funktionshindrade, kvartal 3 år 2016
            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3 år                 2016
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies