Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 10-15

 1. Återbesättande av uppdragen som ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB och ledamot i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg efter Julia Björck (S)
  Dnr 2016/00519 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 164/2016

 2. Entledigande av Sara Cronholm från uppdraget som ersättare för överförmyndaren
  Dnr 2016/00569 101
  Bilaga a) Avsägelse

 3. Entledigande av Emil Estébanez (V) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2016/00584 023
  Bilaga a) Avsägelse

 4. Entledigande av Birgitta Friggeråker (C) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden
  Dnr 2016/00591 023
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Adam Johansson (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden
  Dnr 2016/00603 023
  Bilaga a) Avsägelse

 6. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-12-09
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies