Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 27 februari 2017 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Information om studieresan med näringslivsfokus till Midwestregionen i USA som genomfördes i oktober 2016
  Dnr 2016/00291 141
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 179/2016

 5. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om centrum- och kulturutveckling i Falköping
  Dnr 2016/00350 880
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 17/2017
            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 65/2016
            d) Tekniska nämnden § 96/2016
            e) Kommunstyrelsen § 164/2016
            f) Motionen

 6. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att sänka mandatstödet
  Dnr 2016/00426 104
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2017
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande
            c) Kommunstyrelsen § 200/2016
            d) Motionen

 7. Antagande av avfallsföreskrifter i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
  Dnr 2016/00529 456
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2017
            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande
            c) Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 39/2016
            d) Missiv
            e) Förslag till avfallsföreskrifter

 8. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
  Dnr 2016/00612 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 20/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till reglementet
            d) Kultur- och fritidsnämnden § 92/2016

 9. Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Falköping kommun
  Dnr 2015/00552 004
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 21/2017
            b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till dokumenthanteringsplan
            d) Sammanställning av föreslagna förändringar
            e) Nuvarande dokumenthanteringsplan

 10. Strategi för funktionshinderfrågor
  Dnr 2016/00477 731
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 22/2017
            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till strategi
            d) Socialnämnden § 112/2016

 11. Revidering av regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag
  Dnr 2016/00607 805
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 23/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till regler

 12. Entledigande av Erik Norén (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00034 023
  Bilaga a) Avsägelse

 13. Entledigande av Marita Ljus (SD) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2017/00054 101
  Bilaga a) Avsägelse

 14. Entledigande av Peter Romlén (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2017/00077 023
  Bilaga a) Avsägelse

 15. Entledigande av Sonja Eriksson (SD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
  Dnr 2017/00078 023
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies