Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan

 1. Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Falköping kommun
  Dnr 2015/00552 004
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 21/2017
            b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till dokumenthanteringsplan
            d) Sammanställning av föreslagna förändringar
            e) Nuvarande dokumenthanteringsplan
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies