Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 11-15

 1. Revidering av regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag
  Dnr 2016/00607 805
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 23/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till regler

 2. Entledigande av Erik Norén (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00034 023
  Bilaga a) Avsägelse

 3. Entledigande av Marita Ljus (SD) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2017/00054 101
  Bilaga a) Avsägelse

 4. Entledigande av Peter Romlén (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2017/00077 023
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Sonja Eriksson (SD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
  Dnr 2017/00078 023
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies