Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Antagande av avfallsföreskrifter i kommunalförbundet AÖS

 1. Antagande av avfallsföreskrifter i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
  Dnr 2016/00529 456
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2017
            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande
            c) Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 39/2016
            d) Missiv
            e) Förslag till avfallsföreskrifter
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies