Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Direktsändning

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 27 mars 2017 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Framtidens skolorganisation i Falköpings kommun
  Dnr 2017/00058 610
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2017
           b) Kanslichefens tjänsteutlåtande
           c) Barn- och utbildningsnämnden § 1/2017

 5. Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt underavtal med Västra Götalandsregionen
  Dnr 2017/00009 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 33/2017
           b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
           c) Socialnämndens ordförandes beslut
           d) Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund § 96/2016
           e) Västra Götalandsregionens regionfullmäktige § 9/2017
           f) Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med bilagor

 6. <
 7. Återbesättande av uppdraget som ersättare i demokratiberedningen efter Marita Ljus (SD)
  Dnr 2017/00054 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 26/2017

 8. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Peter Romlén (SD)
  Dnr 2017/00077 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 27/2017

 9. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Sonja Eriksson (SD)
  Dnr 2017/00078 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 28/2017

 10. Entledigande av Sebastian Zettersten (SD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2017/00145 023
  Bilaga a) Avsägelse

 11. Anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-02-16
           b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                vissa funktionshindrade, kvartal 4 2016
           c) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4                  2016
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies