Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Entlediganden och återbesättanden (fortsättning på ärende 11 och ärenden 12-18)

 1. Återbesättande av uppdraget som ersättare i demokratiberedningen efter Marita Ljus (SD)
  Dnr 2017/00054 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 35/2017

 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Sonja Eriksson (SD)
  Dnr 2017/00078 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 37/2017

 3. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sebastian Zettersten (SD)
  Dnr 2017/00145 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 38/2017

 4. Entledigande av Malin Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2017/00173 023
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Morgan Billman (M) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden
  Dnr 2017/00184 101
  Bilaga a) Avsägelse

 6. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2017/00208 023
  Bilaga a) Avsägelse

 7. Entledigande av Per-Anders Larsson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00213 023
  Bilaga a) Avsägelse

 8. Entledigande av Per-Anders Larsson (S) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
  Dnr 2017/00214 023
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies