Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 10-16

 1. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016
  Dnr 2017/00178 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 68/2017
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
            c) Direktionen för MÖS § 1/2017
            d) Årsredovisning år 2016
            e) Revisionsberättelse år 2016
            f) Granskningsrapport år 2016

 2. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016
  Dnr 2017/00180 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 69/2017
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 3/2017
            d) Årsredovisning år 2016
            e) Revisionsberättelse år 2016
            f) Granskningsrapport år 2016

 3. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kelesh Hussein (S)
  Dnr 2017/00208 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 57/2017

 4. Entledigande av Emil Estebanez (V) från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen
  Dnr 2017/00232 023
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Björn Stenström (L) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00238 023
  Bilaga a) Avsägelse

 6. Entledigande av Björn Stenström (L) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
  Dnr 2017/00239 023
  Bilaga a) Avsägelse

 7. Anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av beslut och principer för beviljande av forskningsstudier
            b) Kommunstyrelsen § 61/2017 – Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av beslut och principer för beviljande av forskningsstudier
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies