Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 5-8

 1. Revidering av reglemente för byggnadsnämnden
  Dnr 2017/00165 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Kommunledningsförvaltningens förslag till reviderat reglemente
            d) Byggnadsnämnden § 40/2017
            e) Byggnadsnämndens förslag till reviderat reglemente

 2. Riktlinje för social investeringsreserv
  Dnr 2016/00481 040
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2017
            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till riktlinje

 3. Policy för digitalisering
  Dnr 2017/00083 005
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 59/2017
            b) IT-chefens tjänateutlåtande
            c) Förslag till policy

 4. Upphävande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
  Dnr 2017/00181 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 60/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Nuvarande taxa
            d) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 5/2017
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies