Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Anmälningsärenden

Dnr 2017/00014 101
Bilaga a) Kommunrevisionens granskningsrapport gällande styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstverksamheten
          b) Socialnämnden § 45/2017 – svar på kommunrevisionens granskning
          c) Demokratiberednings mötesanteckningar 2017-05- 19
          d) Socialnämnden § 55/2017 – Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 1 år 2017
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies