Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 8-12

 1. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2016 för Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB
  Dnr 2017/00127 107
  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 108/2017
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

 2. Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om delägarskap i Inera AB genom förvärv av aktier
  Dnr 2017/00176 040
  Bilaga
  a) Kommunstyrelsens § 116/2017
  b) IT-chefens tjänsteutlåtande
  c) Bolagsordning
  d) Ägardirektiv
  e) Förslag till aktieägaravtal
  f) Förslag till aktieöverlåtelseavtal
  g) Förslag till anslutningsavtal

 3. Återbesättande av uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Peter Romén (SD)
  Dnr 2017/00337 101
  Bilaga
  a) Kommunfullmäktige § 90/2017

 4. Entledigande av Andreas Pönni (M) från uppdraget som ersättare i Valnämnden
  Dnr 2017/00405 101
  Bilaga
  a) Avsägelsen

 5. Anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga
  a) Fastighets AB Mösseberg – information om prognosticerad belåningsgrad
  b) PM från t.f. ekonomichef om belåningsgraden
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies