Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Förändring av antalet valkretsar vid val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun

Dnr 2017/00219 111
Bilaga
a) Kommunstyrelsen § 102/2017
b) Valnämnden § 1/2017
c) Kanslichefens tjänsteutlåtande
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies