Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Placering av ny högstadieskola i Falköpings tätort

Dnr 2017/00361 600
Bilaga
a) Kommunstyrelsen § 103/2017
b) Mark- och exploateringsansvarigs och planarkitektens tjänsteutlåtande
c) Barn- och utbildningsnämnden § 70/2017 - yttrande
d) Underlagsrapport – placering av ny högstadieskola
e) Naturvärdesinventering i f.d. kalkbrott i Falköping
f) Dotorp 6:28, Falköping Geoteknisk undersökning
g) Kompletterande uppgift på andrahandsalternativ
h) Förslag till placering av ny högstadieskola
i) Kompletterande uppgift på andrahandsalternativ
j) Miljöteknisk undersökning Gamla Stan 2:26
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies