Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun för åren 20172020

Dnr 2017/00371 270
Bilaga
a) Kommunstyrelsen § 106/2017
b) Mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande
c) Förslag till strategi
d) Bilaga 1 till strategin
e) Bilaga 2 till strategin
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies