Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Entlediganden och anmälningsärenden

 1. Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdraget som ombudsersättare i Det finns bruk för alla, ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens mångfaldsutskott och ersättare i valberedningen.
  Dnr 2017/00502 023
  Bilaga a) Avsägelse

 2. Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00503 023
  Bilaga a) Avsägelse

 3. Anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga
  a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL kvartal 2
  b) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-09- 14
  c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-06- 20
  d) Information från Valnämnden om valdistriktsindelning 2018
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies