Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 27 november 2017 klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Kulturstrategi för åren 2018–2030
  Dnr 2017/00476 860
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 139/2017
  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till kulturstrategi
  d) Kultur- och fritidsnämnden § 67/2017

 4. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016
  Dnr 2017/00134 104
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 140/2017
  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande
  c) Samtliga partiers redovisning

 5. Budgetramförändring för äldreomsorg, funktionsnedsättning, och individ- och familjeomsorg
  Dnr 2017/00449 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 141/2017
  b) Ekonomens tjänsteutlåtande
  c) Socialnämnden § 50/2017 Tertialrapport

 6. Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) delårsrapport för år 2017
  Dnr 2017/00465 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 142/2017
  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  c) Revisorernas granskning
  d) Delårsrapport 2017 AÖS
  e) Avfallshantering Östra Skaraborg § 17/2017

 7. Bestämmelser för utdelning av idrottsstipendium
  Dnr 2017/00480 805
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 145/2017
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till bestämmelser
  d) Kultur- och fritidsnämnden § 73/2017

 8. Bestämmelser för utdelning av kulturstipendium
  Dnr 2017/00478 805
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 146/2017
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till bestämmelser
  d) Kultur- och fritidsnämnden § 71/2017

 9. Bestämmelser för utdelning av föreningsledarstipendium
  Dnr 2017/00479 805
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 147/2017
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till bestämmelser
  d) Kultur- och fritidsnämnden § 72/2017

 10. Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar år 2018
  Dnr 2017/00439 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 148/2017
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag på taxan
  d) Kultur- och fritidsnämnden § 52/2017

 11. Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby
  Dnr 2017/00438 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 149/2017
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till avgifter
  d) Kultur- och fritidsnämnden § 51/2017

 12. Ändring av avgifter på Falbygdens museum
  Dnr 2017/00437 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 150/2017
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till avgifter
  d) Kultur- och fritidsnämnden § 50/2017

 13. Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
  Dnr 2017/00310 356
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 151/2017
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till avfallstaxa – förändringar
  d) Förslag till avfallstaxa
  e) Avfallshantering Östra Skaraborg § 11/2017

 14. Detaljplan för Gamla Stan 2:26 kvarteret Megaliten med flera (Biltema)
  Dnr 2017/00504 214
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 159/2017
  b) Planarkitektens tjänsteutlåtande
  c) Byggnadsnämnden § 135/2017
  d) Plankarta
  e) Planbeskrivning

 15. Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg
  Dnr 2017/00506 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 160/2017
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till förbundsordning
  d) Miljösamverkan Östra Skaraborg § 18/2017

 16. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2018
  Dnr 2017/00420 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 169/2017
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

 17. Entledigande av Maria Abosh (S) från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden
  Dnr 2017/00518 023
  Bilaga a) Avsägelse

 18. Entledigande av Maria Abosh (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00519 023
  Bilaga a) Avsägelse

 19. Entledigande av Stig-Arne Kristoffersen (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden
  Dnr 2017/00526 023
  Bilaga a) Avsägelse

 20. Entledigande av Katarina Thunander (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00573 023
  Bilaga a) Avsägelse

 21. Val av kommunstyrelsens ordförande
  Dnr 2017/00565 101

 22. Entledigande av Dan Gabrielsson (S) från uppdraget som ordförande i tekniska nämnden
  Dnr 2017/00569 023
  Bilaga a) Avsägelse

 23. Val av ledamot till Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsfullmäktige
  Dnr 2017/00572 101

 24. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB - förslag
  Dnr 2017/00527 102
  Bilaga a) Valberedningen § 1/2017

 25. Val till ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00406 102
  Bilaga a) Valberedningen § 2/2017

 26. Val till ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00524 102
  Bilaga a) Valberedningen § 3/2017

 27. Val till ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00272 102
  Bilaga a) Valberedningen § 4/2017

 28. Val till ombud vid årsmötet med den ideella föreningen Det finns bruk för alla
  Dnr 2017/00404 102
  Bilaga a) Valberedningen § 5/2017

 29. Val till styrelsen för Falbygdens hembygds- och fornminnesförening
  Dnr 2017/00407 102
  Bilaga a) Valberedningen § 6/2017

 30. Val till ombud vid Falköping Nu:s föreningsstämmor
  Dnr 2017/00408 102
  Bilaga a) Valberedningen § 7/2017

 31. Val av revisor till Falköpings Nu
  Dnr 2017/00528 102
  Bilaga a) Valberedningen § 8/2017

 32. Val till ombud vid årsmötet med stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum
  Dnr 2017/00409 102
  Bilaga a) Valberedningen § 9/2017

 33. Val av kassör för stiftelsen Alfred Lauréns understödsfond
  Dnr 2017/00410 102
  Bilaga a) Valberedningen § 10/2017

 34. Val av kassör till stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
  Dnr 2017/00411 102
  Bilaga a) Valberedningen § 11/2017

 35. Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond
  Dnr 2017/00412 102
  Bilaga a) Valberedningen § 12/2017

 36. Val till nämnden för stiftelsen Johan Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
  Dnr 2017/00413 102
  Bilaga a) Valberedningen § 13/2017

 37. Val till ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor
  Dnr 2017/00414 102
  Bilaga a) Valberedningen § 14/2017

 38. Val till ombud vid Ekehagens forntidsby AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00415 102
  Bilaga a) Valberedningen § 15/2017

 39. Val till ombud vid årsmötet med Sweden Emilia Romagna Network, SERN
  Dnr 2017/00416 102
  Bilaga a) Valberedningen § 16/2017

 40. Val till styrelsen för Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolagens Understödsfond
  Dnr 2017/00529 102
  Bilaga a) Valberedningen § 17/2017

 41. Anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga a) Beslut om fastställande av valkretsindelning
  b) Demokratiberednings mötesanteckningar 20 oktober 2017
  c) Återkoppling från barn- och utbildningsnämnden om framtidens skolorganisation – Barn- och utbildningsnämnden § 48/2017
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies