Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 7-9

 1. Riktlinjer för föreningsbidrag
  Dnr 2017/00525 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 6/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till ändrade riktlinjer (slutlig version)
  d) Förslag till ändrade riktlinjer (remissversion)
  e) Kultur- och fritidsnämnden § 95/2017
  f) Remiss till kultur- och fritidsnämnden

 2. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
  Dnr 2017/00516 346
  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förvaltningens förslag till taxa
  d) Tekniska nämndens förslag till taxa
  e) Tekniska nämnden § 98/2017

 3. Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  Dnr 2017/00584 706
  Bilaga a) Kommunstyrelsens § 8/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till avgifter
  d) Socialnämnden § 98/2017
  e) KFS 2016:14
  f) KFS 2014:1

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies