Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 11-13

 1. Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund
  Dnr 2017/00538 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till reviderad förbundsordning
  d) Förbundsfullmäktige § 24/2017

 2. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport år 2017
  Dnr 2017/00496 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2017
  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  c) Delårsrapporten
  d) Revisorernas rapport
  e) Revisorernas bedömning
  f) Tolkförmedling Väst § 287/2017

 3. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2017
  Dnr 2017/00507 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 20/2018
  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  c) Delårsrapport och verksamhetsberättelse
  d) Revisorernas bedömning
  e) MÖS § 17/2017

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies