Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Entlediganden och återbesättanden, ärenden 17-33

 1. Återbesättande av uppdraget som ledamot i tekniska nämnden
  Dnr 2017/00518 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 140/2017

 2. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kompetens och arbetslivsnämnden
  Dnr 2017/00526 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 142/2017

 3. Återbesättande av uppdraget som direktionsersättare i Avfallshantering Östra Skaraborg
  Dnr 2017/00624 101

 4. Återbesättande av uppdraget som ledamot i Folkhälsorådet
  Dnr 2017/00625 101

 5. Återbesättande av uppdraget som styrelseledamot i Hotellfastigheter i Falköping AB
  Dnr 2017/00626 101

 6. Återbesättande av uppdraget som ledamot i Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg
  Dnr 2017/00627 101

 7. Återbesättande av uppdraget som ordförande i krisledningsnämnden
  Dnr 2017/00628 101

 8. Återbesättande av uppdraget som ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00406 102
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 148/2017

 9. Återbesättande av uppdraget som ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00524 102
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 149/2017

 10. Återbesättande av uppdraget som ombud vid Ekehagens forntidsby AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00415 102
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 161/2017

 11. Entledigande av Elin Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00604 023
  Bilaga a) Avsägelse

 12. Entledigande av Elin Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som förste vice ordförande i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00605 023
  Bilaga a) Avsägelse

 13. Entledigande av Elin Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som ordförande i demokratiberedningen
  Dnr 2017/00606 023
  Bilaga a) Avsägelse

 14. Entledigande av Elin Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som stämmoombud i ideella föreningen Bruk för alla
  Dnr 2017/00607 023
  Bilaga a) Avsägelse

 15. Entledigande av Johanna Svensson (S) från uppdraget som 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och som ledamot i stiftelsen Ekehagens forntidsby
  Dnr 2017/00639 023
  Bilaga a) Avsägelse

 16. Entledigande av Zarah Meyner (-) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2018/00004 023
  Bilaga a) Avsägelse

 17. Entledigande av Per Arnander (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2018/00019 023
  Bilaga a) Avsägelse

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies