Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018

 1. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018
  Dnr 2018/00023 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2018-01-11
  b) Revisionsrapport gällande granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
  c) Gransknings av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
  d) Falköpings Hyresbostäder AB:s budget och flerårsplan
  e) T.f. ekonomichefens P.M. om Falköpings Hyresbostäder AB:s budget
  f) Arbetsordning för styrelsen i Fastighets AB Mösseberg
  g) Arbetsordning för styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB
  h) Rapport av ej verkställande gynnande beslut LSS och SoL kvartal 3 2017
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies