Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 26 mars 2018, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Föredragningslistor och handlingar finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner för åren 2018–2019
  Dnr 2017/00542 171
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 55/2018
  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till handlingsprogram
  d) Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 56/2017

 4. Sotningstaxa för Falköpings kommun
  Dnr 2017/00640 174
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 56/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag på taxa
  d) Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 48/2017

 5. Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommun
  Dnr 2017/00641 170
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag på taxa
  d) Samhällskydd mellersta Skaraborg § 49/2017

 6. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018
  Dnr 2018/00023 101
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa - Kvartal 4 2017
  b) Barn- och utbildningsnämnden § 28/2018 – Beslut om avveckling av Yllestadsskolan

 7. Återkoppling från barn- och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige om verkställande av kommunfullmäktiges beslut om framtidens skolorganisation
  Dnr 2017/00349 610
  Bilaga a) Länk till Falköpings kommuns webbsida – skickas i separat mail
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies