Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 4-6

 1. Sotningstaxa för Falköpings kommun
  Dnr 2017/00640 174
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 56/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag på taxa
  d) Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 48/2017

 2. Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommun
  Dnr 2017/00641 170
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag på taxa
  d) Samhällskydd mellersta Skaraborg § 49/2017

 3. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018
  Dnr 2018/00023 101
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa - Kvartal 4 2017
  b) Barn- och utbildningsnämnden § 28/2018 – Beslut om avveckling av Yllestadsskolan
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies