Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 13-20

 1. Revidering av reglemente för socialnämnden
  Dnr 2018/00089 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 70/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till reglemente
  d) Socialnämnden § 30/2018

 2. Avgifter och bestämmelser om ersättningar till kommunen för personer med insatser inom socialtjänstområdet
  Dnr 2018/00041 706 Bilaga a) Kommunstyrelsen § 71/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  d) Förslag till föreskrifter om avgifter och ersättningar
  d) Socialnämnden § 4/2018

 3. Redovisning av obesvarade motioner april 2018
  Dnr 2018/00106 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2018
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

 4. Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2018/00141 023
  Bilaga a) Avsägelse

 5. Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2018/00142 023
  Bilaga a) Avsägelse

 6. Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
  Dnr 2018/00143 023
  Bilaga a) Avsägelse

 7. Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2018/00144 023
  Bilaga a) Avsägelse

 8. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018
  Dnr 2018/00023 101
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies