Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Anmälan av budgetavvikelse på grund av fler förskoleklasser samt begäran om utökning av budget

Kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 25 juni 2018, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Föredragningslistor och handlingar finns här

1. Val av protokollsjusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) om dubbel ob-ersättning för nattjänstgörande personal

4. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) och Sonja Eriksson (SD) om att ta fram en krisfolder

5. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) och Christopher Münch (SD) om att avsluta Falköpings kommuns medlemskap i Cittaslow

6. Falköpings kommuns delårsrapport per april 2018

7. Politisk organisation mandatperioden 2019-2022 samt bestämmelser för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Falköpings kommun

8. Anmälan av budgetavvikelse på grund av fler förskoleklasser samt begäran om utökning av budget

9. Flytt av föreningsbidrag från socialnämnden till kultur och fritidsnämnden

10. Lokaler för samlokalisering av arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningens försörjningsstöd

11. Upphävande av inaktuella styrdokument

12. Antagande av parkeringspolicy och parkeringsnorm

13. Policy för mänskliga rättigheter som främjar jämställdhet och motverkar diskriminering

14. Markanvisningsavtal för del av Gamla stan 2:26 (Megaliten)

15. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Skaraborgsvatten

16. Tolkförmedling Väst direktionens årsredovisning för år 2017

17. Entledigande av Roger Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

18. Entledigande av Roger Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

19. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies