Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 27 augusti 2018, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Föredragningslistor och handlingar finner du här

1. Val av protokollsjusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att säkra våra skolor

4. Iordningställande av Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A del 1)

5. Försäljning av del av Gamla Stan 2:26 (OBOS)

6. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies